top of page
ÇATIŞMALARA NEDEN OLAN MİNERALLER POLİTİKASI

AMAÇ ;

22 Ağustos 2012 tarihinde , Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”), ABD Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketiciyi Koruma Yasası’nın 1502 sayılı Çatışma Madeni Raporlam

a Zorunluluğu ‘nun uygulanmasına ilişkin nihai kuralı onaylaması sonucunda yönetmelik gereği olarak bazı SEC raporları hazırlayan şirketlerin ürettikleri veya ürettikleri sözleşmelerin , ürünlerinin üretimi veya işlevselliği için gerekli olan “çatışma mineralleri” içerip içermediğini açıklamalarını gerektirir. Kuralda tanımlandığı gibi, “Çatışma bölgesi madenleri” olarak adlandırılan, 3TG olarak belirtilen mineralleri arasında kasiterit (kalay), kolumbit-tantalit (tantal), wolframit (tungsten), altın ve türevleri bulunur.

ABD Dışişleri Bakanı , çatışma minerallerinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki dokuz ülkede (“DRC”) çatışmaları finanse ettiğini belirlemiştir. Politik açıdan istikrarsız bölgelerde maden ticaretinin; silahlı grupları finanse etmek için zorla çalıştırmayı ve diğer insan hakları ihlallerini teşvik etmek için ve rüşvet ile para aklamayı desteklemek için kullanılmaması gerekir.

 

ELM ERİNCİK LAZER Metal Kesim Metal ve Plastik İşleme Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak sosyal açıdan sorumlu bir tedarik zinciri sürdürmeyi taahhüt eder ve materyallerini ELM ERİNCİK LAZER METAL’ in insan haklarına, dürüstlüğüne ve çevresel sorumluluğa saygı gösterme değerlerini paylaşan şirketlerden tedarik etmeye çaba gösterir. Bu nedenle ELM LAZER METAL bu değerleri daha da arttırmak ve SEC çatışma mineralleri kuralına uyumu sağlamak için bu politikayı yayınlamaktadır.

 

POLİTİKA

ELM ERİNCİK LAZER METAL KESİM METAL ve PLASTİK İŞLEME MAKİNE SANAYİ ve TİCARET Ltd. Şti. ;

Çatışmanın finansmanına katkıda bulunan her türlü eylemden kaçınmayı ve ilgili Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına veya uygulanabilir olduğunda bu faaliyetlerini çatışan minerallerle ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmeyi aynı zamanda tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın da aynı hususlara uymalarını desteklemeyi taahhüt eder.

 

ELM ERİNCİK LAZER METAL ’ in , DRC Çatışmasız olarak doğrulanmayan çatışan mineralleri içeren herhangi bir ürün , bileşen ya da materyalleri bilerek satın almaktan kaçınmak politikasıdır.

 

ELM ERİNCİK LAZER METAL kalay , tantal , tungsten veya altın (“3TG”) ı doğrudan eriticilerden veya madenlerden satın almaz.

 

ELM ERİNCİK LAZER METAL bu politika şartlarına göre farkındalık ve uyum sağlamak için tedarikçileriyle birlikte çalışır.

 

Çatışma minerallerine ilişkin riskleri ve maruziyetlerini yönetme çabalarımızın bir parçası olarak , tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan aşağıdaki hususları yerine getirmelerini bekleriz ;

  • Tedarikçilerinden , tedarikçilerinin de bu bölgeden çatışma mineralleri satın almamaları konusunda bildirimde bulunmaları , takip etmeleri ,

  • Potansiyel risklere sahip olabilecek kendi tedarikçileri ile birlikte çalışarak, riskleri azaltmak ve durdurmak amacıyla aksiyon almak yahut başarısız risk ​azaltma girişimi sonrasında tedarikçileri ile iş birliğini durdurmak,

  • Nakliye güzergahları boyunca veya tedarikçiler tarafından minerallerin ticaretinin yapıldığı noktalarda, maden sahalarına erişim noktalarındaki minerallerin yasadışı vergilendirilmesi veya zorla alınmasından elde edilen ve minerallerin zorla alınması, ticareti, dağıtımı, nakliyesi veya ihracı ile bağlantılı şekilde veya bunlardan doğan bir kara para aklamayı tespit ettiğimiz durumlarda, kara paranın aklanmasının etkili şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik çabaları desteklemek veya bu doğrultuda katkıda bulunmak,

  • Olumsuz etkilerin risklerini önlemek veya azaltmak maksadıyla tedarikçilerle, ulusal veya uluslararası resmi makamlarla, kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle ve ihtiyaç olması durumunda etkilenen üçüncü kişilerle iş birliği yapmayı taahhüt etmek.

bottom of page